Het portfolio is omvangrijk en gevarieerd, grote projecten van hoge architectonische kwaliteit utiliteitsbouw waarvoor hij werd ingehuurd en kleine projecten voor particulieren. Maarten van der Hulst heeft projecten geleid in gespecialiseerde marktsegmenten, en aan de ontwerpen van de projecten bijgedragen in de vertaling van de opgave en het architectonische concept naar de ruimtelijke oplossingen. De uitwerking ter hand genomen in technische zin, waarbij het management van complexe processen deel uitmaakte van de verwezenlijking. Duurzaamheid is sinds de introductie van het begrip een wezenlijk onderdeel van het ontwerp geweest, mede dankzij de verschillende opdrachtgevers voor wie duurzaamheid tot de kaders behoorde. Het kwam tot uiting door energiezuinige concepten, toepassing van alternatieve energiebronnen, hoge score in GPR en greencalque berekeningen. Recent gerealiseerde projecten zijn transities van monumentale gebouwen, waarmee hopelijk een nieuwe weg ingeslagen is die echt toekomst heeft. Een gebouw is de kristallisatie van een integrale idee over de ruimtelijke, materiƫle, technische en regeltechnische wensen. Dit idee werkt inspirerend in de aanpak. Nieuwbouw komt pas in beeld als andere keuzes uitgeput zijn. Dat is door de crisis sinds 2008 in volle omvang gemeengoed aan het worden. Stad en dorp zijn genoeg gegroeid en op de dynamiek van het buitengebied moet gestuurd worden. Economie en duurzaamheid dwingen tot hergebruik. De bestaande gebouwvoorraad moet de maat der dingen worden. Keuzes hoe te bouwen kunnen van velerlei aard zijn: ruimtelijke en technische of strategische en economische invalshoeken leveren de argumenten. De vraagstelling en eventueel de aangetroffen plek zijn inspirerend en richtinggevend. _ Main